Filters
تنظیمات
جستجو

گردنبند زرین هخامنشی

گردنبند زرین هخامنشی

این گردنبند یکی از زیباترین نمونه های شناخته شده در زیورآلات هخامنشی است که به طور کلی از سه بخش مختلف تشکیل شده است . سه بخش عبارت اند از :

آویزی که در جلوی گردنبند است، بخش یقه مانند گردنبند که به صورت تخت بر روی گردن قرار می‌گیرد و در نهایت بخش قلاب مانند دراز و لوله‌ای شکلی که در انتها به سر دو اردک می‌رسد . بر روی بخش صاف گردنبند و آویزش صحنه هایی از درگیری های جنگی به تصویر کشیده شده است .

در زمان امپراتوری هخامنشی، گاهی پادشاه به همراهانش جواهراتی از طلا هدیه می‌داد . این هدایا نه تنها با گیرنده هدایا تناسب داشتند بلکه نشانی از وفاداری به پادشاه بودند . بر همین اساس وجود تصاویر جنگی حاکی از آن اند که بر خلاف تصور رایج، گردن آویز زرین به یک مقام عالی رتبه مرد تعلق داشته و نه یک بانو .

در قسمت بالایی آویز و در میان تصویر دو اردک، موجودی نیم انسان نیم پرنده به چشم می‌خورد که به اهورا مزدا خدای ایران باستان اشاره دارد . همچنین دور تا دور آویز گردنبند، تصویر مشابهی از اهورامزدا ولی بدون بال در دایره هایی نقش بسته شده است .

نظر خود را وارد نمایید.
آرشیو وبلاگ