درباره ما تلگرام اینستاگرام تماس با ما
به بنکداری آی تی زر خوش آمدید. ثبت نام کنید
مجموع تعداد فی وزن نام

تخفیف : 0 تومان

مجموع وزن : x

مجموع قیمت : 0 تومان

روش محاسبه طلا و جواهر

برای محاسبه قیمت طلا و جواهر از چه فرمولی استفاده میشود؟

قیمت خرید = 9% * وزن * 7% * اجرت هرگرم + قیمت هر گرم طلای خام
از چپ به راست اعداد را در فرمول قرار دهید .
نکته : 7% = سود فروشنده       9% = مالیات بر ارزش افزوده
نکته : برای محاسبه قیمت جواهر به جای 7%  عدد 20% را قرار دهید.
نکته : در صورتی که کحصول قیمت نگین (سنگ) داشت ، قبل از محاسبه 9% مالیات ان را با قیمت جمع کنید و سپس ضرب در 9% نمایید.