دستبند کمربندی مالنا

دستبند کمربندی مالنا


  برند: malena دسته بندی : دستبند
شناسه :  

  حداقل سفارش: 1
  وزن: 18.820 گرم


کسر ساخت  :
اجرت  :
قيمت :   تومان

دستبندهاى كمربندى مالنا كه در دو رنگ زرد و سياه قلم توليد ميشود داراى سايز عرضى باريك، متوسط و پهن ميباشند. 
اين دستبندها با طراحى بر گرفته از كمربند در سايزهاى مختلف قابل تنظيم ميباشند.