سرویس مروارید

سرویس مروارید


  برند: Itzar دسته بندی : سرویس
شناسه :  

  حداقل سفارش: 1
  وزن: 12.920 گرم


کسر ساخت  :
اجرت  :
قيمت :   تومان

سرویس تمام مروارید به همراه گوهای تراش 
که دراین کار وزن خالص طلا منظور شده و مروارید ها بدون قیمت میباشید