فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ انتخابی محصول:
وزن انتخابی محصول:
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
دستبند بهراد مینا
طلا, دستبند

دستبند بهراد مینا

دستبندهای بهراد با طرح هایی خاص و منحصر فرد همراه با سنگ های رنگی.

وزن : 1106 گرم
694,239,000 تومان
دستبند بهراد مبینا
طلا, دستبند

دستبند بهراد مبینا

دستبندهای بهراد با طرح هایی خاص و منحصر فرد همراه با سنگ های رنگی.

وزن : 5.440 گرم
3,415,000 تومان
دستبند بهراد آذین
طلا, دستبند

دستبند بهراد آذین

دستبندهای بهراد با طرح هایی خاص و منحصر فرد همراه با سنگ های رنگی.

وزن : 6.110 گرم
3,835,000 تومان
دستبند بهراد بهرخ
طلا, دستبند

دستبند بهراد بهرخ

 دستبندهای بهراد با طرح هایی خاص و منحصر فرد همراه با سنگ های رنگی.

وزن : 5.520 گرم
3,465,000 تومان
گردنى بهراد شادی
طلا, گردنی

گردنى بهراد شادی

گردنبند های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 8.560 گرم
5,465,000 تومان
تمیمه بهراد چیا
طلا, دستبند

تمیمه بهراد چیا

تمیمه های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 2.150 گرم
1,373,000 تومان
تمیمه بهراد آسنا
طلا, دستبند

تمیمه بهراد آسنا

تمیمه های بهراد با وزن سبک و طرح های خاص که دارای نگین می باشد و زیبایی کار را دوچندان می کند.

وزن : 2.390 گرم
1,526,000 تومان
سرویس بهراد ویشگاه
طلا, سرویس

سرویس بهراد ویشگاه

سرویس های بهراد با کیفیت بسیار عالی و سنگ های رنگی زیبا 

وزن : 9.800 گرم
6,204,000 تومان
سرویس بهراد آتوسا
طلا, سرویس

سرویس بهراد آتوسا

سرویس بهراد با استفاده از سنگ های رنگی جلوه خاصی به طلا داده است

وزن : 14.800 گرم
9,131,000 تومان
گردنی رولباسی بهراد الا
طلا, گردنی

گردنی رولباسی بهراد الا

گردنی رو لباسی های بهراد با طرح های مدرن و خاص .دراین کارها از سنگ هی رنگی استفاده شده و همچنین وزن خالص طلا منظور شده است

وزن : 24.100 گرم
15,257,000 تومان
طلا نیم ست بهراد
نیم ست

طلا نیم ست بهراد

وزن : 26.4 گرم
14,164,000 تومان
سرویس بهراد
سرویس

سرویس بهراد

وزن : 28 گرم
15,022,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 8 گرم
4,292,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 5.9 گرم
3,165,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 6.9 گرم
3,702,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 5 گرم
2,682,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 5 گرم
2,682,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 11.9 گرم
6,384,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 10.4 گرم
5,580,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 12.8 گرم
6,867,000 تومان
گردنی بهراد
گردنی

گردنی بهراد

وزن : 24 گرم
12,876,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 7.6 گرم
4,077,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 14.8 گرم
7,940,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 12.4 گرم
6,653,000 تومان
نیم ست مارکو
نیم ست

نیم ست مارکو

وزن : 13.8 گرم
7,404,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 4.5 گرم
2,414,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 6.5 گرم
3,487,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 12.3 گرم
6,599,000 تومان
دستبندمارکو
دستبند

دستبندمارکو

وزن : 13.3 گرم
7,135,000 تومان
پابند مارکو

پابند مارکو

وزن : 3.8 گرم
2,039,000 تومان
گردنی رولباسی مارکو
گردنی

گردنی رولباسی مارکو

وزن : 13.57 گرم
7,280,000 تومان
گردنی مارکو
گردنی

گردنی مارکو

وزن : 19.5 گرم
10,462,000 تومان
انگشترمارکو
انگشتر

انگشترمارکو

وزن : 5.3 گرم
2,843,000 تومان
گردنی - بهرداد

گردنی - بهرداد

وزن : 5.47 گرم
2,935,000 تومان
گردنی - بهرداد

گردنی - بهرداد

وزن : 5.48 گرم
2,940,000 تومان
نیم ست - بهراد

نیم ست - بهراد

وزن : 11.87 گرم
6,368,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 5.99 گرم
3,214,000 تومان
گردنی - بهراد
گردنی

گردنی - بهراد

وزن : 5.47 گرم
2,935,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 5.92 گرم
3,176,000 تومان
نیمست - بهراد

نیمست - بهراد

وزن : 12.28 گرم
6,588,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 16.69 گرم
8,954,000 تومان
گردنی - بهراد

گردنی - بهراد

وزن : 24.12 گرم
12,940,000 تومان
دستبند - بهراد

دستبند - بهراد

وزن : 20.83 گرم
11,175,000 تومان
نیم ست - بهراد

نیم ست - بهراد

وزن : 15.58 گرم
8,359,000 تومان
نیم ست بهراد

نیم ست بهراد

وزن : 0 گرم
0 تومان