فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ انتخابی محصول:
وزن انتخابی محصول:
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
گردنی گندم شبنم
طلا, گردنی

گردنی گندم شبنم

وزن : 2.800 گرم
1,697,000 تومان
گردنی گندم تینا
طلا, گردنی

گردنی گندم تینا

وزن : 1.500 گرم
909,000 تومان
گردنی گندم تارا
طلا, گردنی

گردنی گندم تارا

وزن : 2.270 گرم
1,376,000 تومان
گردنی گندم تانیا
طلا, گردنی

گردنی گندم تانیا

وزن : 4.060 گرم
2,461,000 تومان
گردنی گندم شیلا
طلا, گردنی

گردنی گندم شیلا

وزن : 2.210 گرم
1,340,000 تومان
گردنی گندم شادی
طلا, گردنی

گردنی گندم شادی

وزن : 1.950 گرم
1,182,000 تومان
گردنی گندم سارینا
طلا, گردنی

گردنی گندم سارینا

وزن : 3.250 گرم
1,970,000 تومان
گردنی گندم شیما
طلا, گردنی

گردنی گندم شیما

وزن : 3.170 گرم
1,922,000 تومان
گردنی گندم صدف
طلا, گردنی

گردنی گندم صدف

وزن : 2.110 گرم
1,279,000 تومان
گردنی گندم رویا
طلا, گردنی

گردنی گندم رویا

وزن : 2.060 گرم
1,249,000 تومان
گردنی گندم پگاه
طلا, گردنی

گردنی گندم پگاه

وزن : 1.930 گرم
1,170,000 تومان
گردنی گندم پریماه
طلا, گردنی

گردنی گندم پریماه

وزن : 2.200 گرم
1,334,000 تومان
گردنی گندم پریا
طلا, گردنی

گردنی گندم پریا

وزن : 1.870 گرم
1,134,000 تومان
گردنی گندم ارکیده
طلا, گردنی

گردنی گندم ارکیده

وزن : 1.870 گرم
1,134,000 تومان
گردنی گندم ندا
طلا, گردنی

گردنی گندم ندا

وزن : 2.890 گرم
1,752,000 تومان
گردنی گندم نادیا
طلا, گردنی

گردنی گندم نادیا

وزن : 2.130 گرم
1,291,000 تومان
گردنی گندم موبینا
طلا, گردنی

گردنی گندم موبینا

وزن : 1.510 گرم
915,000 تومان
گردنی گندم ملودی
طلا, گردنی

گردنی گندم ملودی

وزن : 3.300 گرم
2,001,000 تومان
گردنی گندم ماه
طلا, گردنی

گردنی گندم ماه

وزن : 2.150 گرم
1,303,000 تومان
گردنی گندم لیلیا
طلا, گردنی

گردنی گندم لیلیا

وزن : 2.360 گرم
1,431,000 تومان
گردنی گندم کیلید
طلا, گردنی

گردنی گندم کیلید

وزن : 2.100 گرم
1,273,000 تومان
گردنی گندم کیف
طلا, گردنی

گردنی گندم کیف

وزن : 2.230 گرم
1,352,000 تومان
گردنی گندم گیلدا
طلا, گردنی

گردنی گندم گیلدا

وزن : 1.550 گرم
940,000 تومان
گردنی گندم قلب
طلا, گردنی

گردنی گندم قلب

وزن : 2.070 گرم
1,255,000 تومان
گردنی گندم استار
طلا, گردنی

گردنی گندم استار

وزن : 2.120 گرم
1,285,000 تومان
گردنی گندم برف
طلا, گردنی

گردنی گندم برف

وزن : 1.940 گرم
1,176,000 تومان
گردنی گندم آذیتا
طلا, گردنی

گردنی گندم آذیتا

وزن : 2.940 گرم
1,782,000 تومان
گردنی گندم آناهیتا
طلا, گردنی

گردنی گندم آناهیتا

وزن : 1.720 گرم
1,043,000 تومان
گردنی گندم آدرین
طلا, گردنی

گردنی گندم آدرین

وزن : 2.500 گرم
1,516,000 تومان
گردنی گندم ژینا
طلا, گردنی

گردنی گندم ژینا

وزن : 2.800 گرم
1,697,000 تومان
گردنی گندم تینا
طلا, گردنی

گردنی گندم تینا

وزن : 1.590 گرم
964,000 تومان
گردنی گندم سودا
طلا, گردنی

گردنی گندم سودا

وزن : 2.010 گرم
1,219,000 تومان
گردنی گندم ستاره
طلا, گردنی

گردنی گندم ستاره

وزن : 2.560 گرم
1,552,000 تومان
گردنی گندم سپیده
طلا, گردنی

گردنی گندم سپیده

وزن : 1.880 گرم
1,140,000 تومان
گردنی گندم سحر
طلا, گردنی

گردنی گندم سحر

وزن : 2.160 گرم
1,309,000 تومان
گردنی گندم سارینا
طلا, گردنی

گردنی گندم سارینا

وزن : 2.770 گرم
1,679,000 تومان
گردنی گندم رمیسا
طلا, گردنی

گردنی گندم رمیسا

وزن : 2.580 گرم
1,564,000 تومان
گردنی گندم رومیان
طلا, گردنی

گردنی گندم رومیان

وزن : 3.170 گرم
1,922,000 تومان
گردنی گندم پرند
طلا, گردنی

گردنی گندم پرند

وزن : 2.610 گرم
1,582,000 تومان
گردنی گندم پدیده
طلا, گردنی

گردنی گندم پدیده

وزن : 3.050 گرم
1,849,000 تومان
گردنی گندم نکیسا
طلا, گردنی

گردنی گندم نکیسا

وزن : 3.530 گرم
2,140,000 تومان
گردنی گندم مریم
طلا, گردنی

گردنی گندم مریم

وزن : 1.750 گرم
1,061,000 تومان
گردنی گندم مینو
طلا, گردنی

گردنی گندم مینو

وزن : 1.870 گرم
1,134,000 تومان
گردنی گندم مینا
طلا, گردنی

گردنی گندم مینا

وزن : 2.400 گرم
1,455,000 تومان
گردنی گندم ملودی
طلا, گردنی

گردنی گندم ملودی

وزن : 3.190 گرم
1,934,000 تومان
گردنی گندم ملیکا
طلا, گردنی

گردنی گندم ملیکا

وزن : 2.330 گرم
1,413,000 تومان
گردنی گندم مهرانه
طلا, گردنی

گردنی گندم مهرانه

وزن : 2.310 گرم
1,400,000 تومان
گردنی گندم لاو
طلا, گردنی

گردنی گندم لاو

وزن : 1.790 گرم
1,085,000 تومان
گردنی گندم هستی
طلا, گردنی

گردنی گندم هستی

وزن : 2.550 گرم
1,546,000 تومان
گردنی گندم گلی
طلا, گردنی

گردنی گندم گلی

وزن : 1.860 گرم
1,128,000 تومان
گردنی گندم قلب
طلا, گردنی

گردنی گندم قلب

وزن : 2.200 گرم
1,334,000 تومان
گردنی گندم دنیا
طلا, گردنی

گردنی گندم دنیا

وزن : 1.820 گرم
1,103,000 تومان
گردنی گندم دنیز
طلا, گردنی

گردنی گندم دنیز

وزن : 2.350 گرم
1,425,000 تومان
گردنی گندم دریا
طلا, گردنی

گردنی گندم دریا

وزن : 1.150 گرم
697,000 تومان
گردنی گندم بینهایت
طلا, گردنی

گردنی گندم بینهایت

وزن : 1.800 گرم
1,091,000 تومان
گردنی گندم باران
طلا, گردنی

گردنی گندم باران

وزن : 1.430 گرم
867,000 تومان
گردنی گندم پانیذ
طلا, گردنی

گردنی گندم پانیذ

وزن : 2.520 گرم
1,528,000 تومان
گردنی گندم بهار
طلا, گردنی

گردنی گندم بهار

وزن : 3.220 گرم
1,952,000 تومان
گردنی گندم آدرینا
طلا, گردنی

گردنی گندم آدرینا

وزن : 2.340 گرم
1,419,000 تومان
انگشتر گندم شایلین
طلا, انگشتر

انگشتر گندم شایلین

انگشتر های گندم انگشترهایی سبک برای هدیه و استفاده ی روزانه
داری طرح های شکیل و زیبا و بسیار سبک که شامل یک انگشتر و  پشت حلقه هست

وزن : 3.700 گرم
2,243,000 تومان