فروشگاه

قيمت
ازتومان - 
تاتومان
رنگ انتخابی محصول:
وزن انتخابی محصول:
برند
وزن
ازگرم - 
تاگرم
فقط نمایش کالاهای موجود :
حذف فیلتر
سرویس شایا الناز
طلا, سرویس

سرویس شایا الناز

وزن : 30.820 گرم
22,183,000 تومان
سرویس شایا طناز
طلا, سرویس

سرویس شایا طناز

وزن : 26.320 گرم
18,944,000 تومان
سرویس شایا پگاه
طلا, سرویس

سرویس شایا پگاه

وزن : 27.030 گرم
19,455,000 تومان
سرویس شایا پرستو
طلا, سرویس

سرویس شایا پرستو

وزن : 25.430 گرم
18,303,000 تومان
سرویس شایا هدیه
طلا, سرویس

سرویس شایا هدیه

وزن : 26.350 گرم
18,965,000 تومان
سرویس شایا هانیه
طلا, سرویس

سرویس شایا هانیه

وزن : 25.430 گرم
18,303,000 تومان
سرویس شایا گیلدا
طلا, سرویس

سرویس شایا گیلدا

وزن : 30.490 گرم
21,945,000 تومان
سرویس شایا بیتا
طلا, سرویس

سرویس شایا بیتا

قیمت سنگ محاسبه می شود

وزن : 28.600 گرم
20,585,000 تومان
سرویس شایا آوینا
طلا, سرویس

سرویس شایا آوینا

وزن : 25.870 گرم
18,620,000 تومان
سرویس شایا آرمیتا
طلا, سرویس

سرویس شایا آرمیتا

وزن : 24.690 گرم
17,771,000 تومان
سرویس شایا آذین
طلا, سرویس

سرویس شایا آذین

وزن : 25.950 گرم
18,677,000 تومان
سرویس شایا آذین
طلا, سرویس

سرویس شایا آذین

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 27.340 گرم
19,508,000 تومان
سرویس شایا بهرخ
طلا, سرویس

سرویس شایا بهرخ

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 31.990 گرم
22,826,000 تومان
سرویس شایا هلینا
طلا, سرویس

سرویس شایا هلینا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 31.330 گرم
22,355,000 تومان
سرویس شایا لیوسا
طلا, سرویس

سرویس شایا لیوسا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 29.850 گرم
21,299,000 تومان
سرویس شایا رونیکا
طلا, سرویس

سرویس شایا رونیکا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 32.480 گرم
23,176,000 تومان
سرویس شایا رکسانه
طلا, سرویس

سرویس شایا رکسانه

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 31.250 گرم
22,298,000 تومان
سرویس شایا روشن
طلا, سرویس

سرویس شایا روشن

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 27.870 گرم
19,886,000 تومان
سرویس شایا دانیلا
طلا, سرویس

سرویس شایا دانیلا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 24.850 گرم
17,732,000 تومان
سرویس شایا سامانتا
طلا, سرویس

سرویس شایا سامانتا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 23.170 گرم
16,533,000 تومان
سرویس شایا آدونیا
طلا, سرویس

سرویس شایا آدونیا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 25.450 گرم
18,160,000 تومان
سرویس شایا دیبا
طلا, سرویس

سرویس شایا دیبا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 25.750 گرم
18,374,000 تومان
سرویس شایا سابرینا
طلا, سرویس

سرویس شایا سابرینا

سرویس های شایا با طراحی های منحصر به فرد. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده است .

وزن : 23.850 گرم
17,018,000 تومان